Potrzebujesz Wentylator zadzwoń  dobierzemy nr Tel: 601 478 570

Wydarzenia

www.wentylatory.info.pl/szukaj-firmy
www.zawex.pl/?p=p_31&sName=wentylatory-scienne-%28przemysl-rolnictwo%29
www.zawex.pl/?p=p_4&sName=wentylatory-transportowe

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie wentylatory.info.pl?
Zobacz wyniki

Wentylacja w przechowalni ziemniaków

2018.06.15
Wentylacja w przechowalni ziemniaków

Utrzymanie właściwego mikroklimatu w przechowalni ziemniaków  gwarantuje ich odpowiednią jakość jak i małe straty w procesie przechowywania. Bardzo ważne jest  w trakcie magazynowania zapewnienie odpowiedniej wilgotności jak i temperatury tak by ziemniaki przeznaczone do konsumpcji lub celów spożywczych przez długi czas mogły zachować wysoką jakość. W celu przybliżenia tej tematyki prezentujemy fragment artykułu z miesięcznika Agrohale poświęconego tej tematyce.

 

Systemy wentylacyjne

 

 

Hala przechowalni jest główną inwestycją przechowalni ziemniaków, ale bez stworzenia  odpowiedniego mikroklimatu dla  przechowywanych ziemniaków nie będzie obiektem skończonym. Zadaniem systemów wentylacyjnych w przechowalniach ziemniaków jest utrzymanie wymaganych warunków termiczno-wilgotnościowych na odpowiednim poziomie.

 

 

W przechowalniach  ziemniaków wszystkie systemy wentylacji można podzielić na trzy grupy, ze względu na czynnik wymuszający ruch powietrza:

 

  • mechaniczne,
  • naturalne,
  • mieszane (naturalno-mechaniczne)

 

 

Wietrzenie mechaniczne występuje w większości przechowalni, w których wysokość  pryzmy wynosi 2-5 m.

 

 

Budowa systemu wentylacji

 

 

W skład systemu wentylacji wchodzą następujące podstawowe elementy:

 

  • blok wentylacyjny z wentylatorem i klapami (czerpnia i recyrkulacyjna),
  • główny kanał wentylacyjny,
  • kanały rozprowadzające,
  • wyrzutnie powietrza,
  • system sterujący wentylacją,

 

 

Zasada działania

 

 

Założenia do budowy przechowalni ziemniakówPodczas wentylacji wdmuchiwane przez wentylatory powietrze przedostaje się od dołu przez warstwę ziemniaków, wędrując  wolnymi przestworami między bulwami, a następnie jest usuwane przez wyrzutnię na zewnątrz przechowalni. Odpowiednie  zagęszczenie kanałów wentylacyjnych powoduje, że strumień powietrza jest równomiernie rozłożony pod powierzchnią całej pryzmy. Wietrzenie i ochłodzenie ziemniaków w pryzmie następuje  zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, od dołu do góry.

 

 

W przechowalni o składowaniu w paletach skrzyniowych powietrze podczas wentylacji przepływa z dużą prędkością między stosami palet skrzyniowych, natomiast w środku palety  przepływ powietrza jest minimalny. Temperatura różnicuje się między środkiem a warstwą przyścienną palety. 

 

 

Wietrzenie naturalne stosowane jest w obiektach małych przy składowaniu ziemniaków luzem do wysokości 1,2-1,5 m  oraz w workach ażurowych, a i także w paletach skrzyniowych (poj. 500 kg). Ruch powietrza w pomieszczeniach wywołany  jest różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia ,jak również jest wynikiem wiatrów wiejących na zewnątrz  przechowalni. 

 

 

Przechowalnie z wietrzeniem mieszanym pozwalają na zaoszczędzenie znacznej ilości energii elektrycznej, gdyż do wentylacji częściowo wykorzystywane są wentylatory, ale głównie ruch powietrza wywołany jest grawitacją i wiatrem. Ten sposób wentylacji stosowany jest w przechowalniach o składowaniu w paletach skrzyniowych z ażurowymi bokami, które zestawione są w stosy w odstępach 15 cm. W naprzeciwległych ścianach umieszczone są otwory wentylacyjne na wysokości ostatniej palety w stosie.

 

 

 

Pomieszczenia chłodnicze

 

 

Określona masa ziemniaków, szczególnie przeznaczonych do  przetwórstwa, ale również ziemniaki jadalne, przechowywane  są w ciepłym okresie (np. maj, czerwiec). Ze względu na wysoką  temperaturę zewnętrzną powinny być one przechowywane  w chłodniach. Chłodnia wyposażona jest w agregat chłodniczy i posiada odpowiednią izolację termiczną i paroizolację ścian.

 

 

Wydajność agregatów chłodniczych dobiera się na podstawie sporządzenia bilansu cieplnego chłodni. Komory chłodnicze  mogą być budowane z płyt warstwowych wypełnionych  poliuretanem lub styropianem. Ściany ceramiczne mogą być od wewnątrz natryskiwane poliuretanem.

 

 

Typowe wartości  współczynnika przewodzenia ciepła w chłodniach są niższe niż w przechowalni i zwykle wynoszą: dla ścian zewnętrznych U = 0,20 (W.m2.K-1), dla stropu – U=0,25 (W.m2.K-1) a dla posadzki – U=0,50 (W.m2.K-1). Paroizolacja ogranicza przenikanie wilgoci z wewnątrz przechowalni do materiału izolacyjnego. Szczelnie połączone płyty warstwowe i natryskiwany poliuretan nie wymagają dodatkowej paroizolacji.

 

 

 

Przechowalnia ziemniaków - Prezentacja na YT

 

 

 

 

 

Fragment artykuły z miesięcznika Agrohale autorstwa dr hab. Zbigniew Czerko, prof. ndzw., IHAR-PIB Oddział Jadwisin.

 

Cały artykuł w formie pdf do pobrania pod adresem: http://www.wentylatory.info.pl/pobierz.php?id=4

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
© 2019 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE