Potrzebujesz Wentylator zadzwo dobierzemy nr Tel: 601 478 570

Wydarzenia

www.wentylatory.info.pl/szukaj-firmy
www.zawex.pl/?p=p_4&sName=wentylatory-transportowe
www.zawex.pl/?p=p_31&sName=wentylatory-scienne-%28przemysl-rolnictwo%29

Sonda

Jakich informacji b璠ziesz szuka/a w sewisie wentylatory.info.pl?
Zobacz wyniki

Wentylacja w gara瘸ch, warsztatach i podobnych pomieszczeniach

2018.06.15

Warsztat mechaniczny to nie tylko miejsce, gdzie odbywaj si ró積ego rodzaju prace zwi您ane z obróbk elementów metalowych, tj. toczenia, skrawanie, szlifowanie, ale równie wiele prac pomocniczych (spawanie, malowanie i inne). Oprócz hali gównej, w której zamontowane s maszyny, istniej inne pomieszczenia pomocnicze, które musz by wentylowane, tj. magazyny smarów, ch這dziwa, paliw, sk豉d cz窷ci zapasowych, narz璠ziownia i inne.

 

 

Wentylacja Warsztatu i Gara簑 - Wymagania

 

 

 

 

W wy瞠j wymienionych przewiduje si wentylacj mechaniczn, teoretycznie o krotno軼iach:

 

 • Magazyn olejów, ch這dziwa, paliw przy:
  - okresowym przebywaniu ludzi – w = 1,5 w/h,
  - przy sta造m przebywaniu ludzi – N = 1,5 w/h, W = 2,5 w/h,
 • Sk豉d cz窷ci zapasowych – W = 1 w/h,
 • Narz璠ziownia – N = 1 w/h, W = 2 w/h

 

 

 

Ponadto wentylowa trzeba ca貫 zaplecze socjalne, tj. szatnie, natryski, pokój 郾iada, WC, minibiuro i inne. W gównej hali, gdy procesy obróbki metali odbywaj si na mokro, wystarczy wykona wentylacj mechaniczn nawiewno-wywiewn o krotno軼i od 3-6 w/h, a do procesów pomocniczych wydzieli miejsca z odci庵ami miejscowymi. W zale積o軼i od wielko軼i hali produkcyjnej nale篡 zastanowi si nad zastosowaniem kurtyn powietrznych we wszystkich wrotach hali.  Drobne prace pomocnicze wykonuje si na ogó przy sto豉ch warsztatowych, które wymagaj odci庵ów miejscowych, przy czym pr璠ko嗆 porywania w miejscu powstawania zanieczyszcze ma wynosi co najmniej 0,5 m/s, a pr璠ko嗆 transportu > 10 m/s. 

 

 

W przypadku stosowania szlifierek przeno郾ych i zastosowania obudowy z rusztem: pr璠ko嗆 porywania winna wynosi od 1 do 2 m/s na 1 m2 powierzchni rusztu lub vx >= 0,8-1,2 m/s na ruszcie lub nie mniej ni 8,5 m3/s na 1 m2 otworu roboczego obudowy oraz pr璠ko軼i transportu > = 18 m/s. Przy spawaniu drobnych elementów (ssawka lub okap) vx = 0,5-0,75 m/s, vt = 15 m/s. Przy malowaniu znaczników (obudowa) vx = 0,3 m/s w otworze obudowy, vt = 8-10 m/s. Ka盥a z maszyn pracuj帷ych w zak豉dzie mechanicznym posiada DTR, w której podane s warunki eksploatacji, stosowane emulsje, ch這dziwa itp. Wspó販zesne obrabiarki posiadaj wmontowane ssawki, obudowy, które nale篡 w陰czy do instalacji odci庵ów miejscowych.

 

 

 

Zasady Stosowania Odci庵ów

 

 

Ogólne zasady stosowania odci庵ów miejscowych zako鎍zonych ssawkami, obudowami, okapami itp. s znane, lecz nale篡 przypomnie, 瞠 w zak豉dzie mechanicznym istnieje zagro瞠nie uszkodzenia cia豉 ze wzgl璠u na elementy wiruj帷e maszyn. Dlatego te dla przypomnienia:

 

 

 • Nale篡 okre郵i obszar i sposób wydzielania si zanieczyszcze, ich rodzaj, ilo嗆, charakter ruchu cz御teczek zanieczyszcze, sposób obs逝gi maszyny,
 • Nale篡 ustali sposób, ze wzgl璠u na ww., usuwania zanieczyszcze,
 • Element instalacji odci庵owej nale篡 umie軼i tak, aby obszar jego oddzia造wania obejmowa ca造 obszar zanieczyszczony i tak, aby pr璠ko嗆 porywania na jego obrze瘸ch by豉 w豉軼iwa,
 • Element jw. nale篡 umie軼i tak, aby ruch cz御teczek zanieczyszczonego powietrza by zgodny z kierunkiem odci庵anego powietrza, tj. wektor pr璠ko軼i odci庵anego powietrza i pr璠ko嗆 cz御teczek zanieczyszczonego powietrza powinny by mo磧iwie równoleg貫 i wspó趾ierunkowe.

 

 

W zak豉dach mechanicznych stosujemy:

 

 • Ssawki swobodnie usytuowane - gdy czynnik szkodliwy dla zdrowia wydziela si w niewielkim obszarze, jego st篹enie jest ma貫, jej u篡tkowanie jest zmienne w czasie dla stanowisk pracy, gdzie wydzielaj si niewielkie ilo軼i pyów, par i gazów,
 • Ssawki zamontowane na sta貫 w miejscu wydzielania si zanieczyszcze, gównie przy szlifierkach, polerkach, przy czym nie mog one: przeszkadza w obs逝dze maszyn,musz stanowi os這n obracaj帷ych si narz璠zi, musz mie kszta速y uniemo磧iwiaj帷e gromadzenie si odpadków, a pr璠ko嗆 przep造wu powietrza powinna by taka, by przetransportowa je do osadnika.

 

 

Odci庵 spawalniczny

 

 

 

 

Zapylenie Wywo豉ne Prac Szlifierek Do Metali

 

 

Najwi瘯szym problemem jest zapylenie spowodowane prac szlifierek do metali. Wska幡ikowo mo積a okre郵i ilo嗆 odci庵anego, zanieczyszczonego powietrza w zale積o軼i od 鈔ednicy tarczy.

 

Przyjmuje si ilo嗆 odci庵anego powietrza od 1, 2 do 2,5 m3/h na 1 mm 鈔ednicy tarczy. Mo積a te przyj望:

 

 • Dla polerek woj這kowych – 3 do 4 m3/h na 1 mm 鈔ednicy tarczy,
 • Dla tarcz polerskich materia這wych – 4 do 6 m3/h na 1 mm 鈔ednicy tarczy.

 

 

Pr璠ko嗆 odci庵anego powietrza zale篡 od rodzaju i granulacji py逝 powstaj帷ego podczas procesów szlifowania lub polerowania przy za這瞠niu:

 

 • V1 –pr璠ko嗆 w ssawce, szczelinie itp. (m/s),
 • V2 – pr璠ko嗆 zapylonego powietrza w przewodzie transportowym (m/s) pokazano w tabeli.

 

 

Mg豉 olejowa, dym oraz wilgo usuwane znad obrabiarek mog by oddzielone w filtrach wst瘼nych, nast瘼nie w elektrofiltrze, a odzyskane powietrze, praktycznie bez strat ciep豉 lub po niewielkim dogrzaniu, mo瞠 by ponownie nawiewane do pomieszcze warsztatu.

 

 

Szlifierka

 

 

廝ód這 : "magazyn instalatora"  (www.instalator.pl) autor :Dorota W璕rzyn

Zadzwo do nas!
17 855 51 28
Chcesz by
na bie髒簣co?
© 2024 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE