Potrzebujesz Wentylator zadzwoń  dobierzemy nr Tel: 601 478 570

Wydarzenia

www.zawex.pl/?p=p_31&sName=wentylatory-scienne-%28przemysl-rolnictwo%29
www.zawex.pl/?p=p_4&sName=wentylatory-transportowe
www.wentylatory.info.pl/szukaj-firmy

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie wentylatory.info.pl?
Zobacz wyniki

Wentylacja w pomieszczeniach przemysłowych zimą .

2014.02.02
Wentylacja w pomieszczeniach przemysłowych zimą .

W okresie zimowym i w okresach przejściowych podstawowym zadaniem wentylacji jest niedopuszczenie do wyziębienia pomieszczeń, likwidacja zaduchu w wentylowanych pomieszczeniach i utrzymanie optymalnych wartości temperatur.

 

W tym okresie w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie zajęci pracą umysłową lub bardzo lekką pracą fizyczną, wykonujący ją w pozycji siedzącej, temperatura powietrza wewnętrznego w strefie przebywania ludzi powinna wynosić od 19 do 21oC. W przypadkach szczególnych, gdy wartość temperatury i wilgotności w pomieszczeniu jest zależna od rodzaju produkcji i warunków przechowywania produktu finalnego trzeba zastosować specjalne podejście do problemu. Można przyjąć (dane według M. Malickiego), że w sytuacji, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od +10oC, to parametry powietrza wewnętrznego pokazano w tabeli.

 

Przy wyborze optymalnej wartości temperatury powietrza wewnętrznego należy brać pod uwagę następujące okoliczności:

 

  • Niższe wartości są bardziej odpowiednie dla osób młodych; starsi ludzie lepiej się czują w wyższych temperaturach,
  • Kobiety, ze względu na sposób ubierania, wolą temperatury wyższe niż mężczyźni,
  • W pomieszczeniu, gdzie pracuje dużo ludzi (duże zagęszczenie), gdzie wentylacja musi być intensywniejsza, wymagana jest wyższa temperatura powietrza nawiewanego.

 

W okresie zimowym ważne są temperatury przegród budowlanych. Nie powinno wiać od nich chłodem. Szczególnie ważna jest temperatura posadzki, ponieważ zimne stopy działają jak zawór zamykający myślenie i twórczą pracę.

 

 

Równie ważny jest równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu, któremu sprzyja solidna konstrukcja budynku, szczelne okna i bezawaryjna praca urządzeń grzewczych. W pomieszczeniach wentylowanych różnice temperatury w różnych miejscach nie powinny przekraczać +4oC, a przy stosowaniu klimatyzacji odchylenie od wartości projektowanej winno wynosić +/-1,5oC. Temperatura ścian, nawet przy najniższych temperaturach zewnętrznych, nie powinna być niższa od +16oC.

 

 

 

 

Przyjęto, że temperatura powierzchni ścian w zimie jest równa lub prawie równa temperaturze powietrza. W tym celu należy obliczyć tzw. średnią temperaturę promieniowania, która istotnie wpływa  na warunki wymiany ciepła przez ciało ludzkie. Jej wartość służy do ustalenia temperatury odczuwalnej.

 

tr = S (F * t)/F [oC],

gdzie:

 

F – pole powierzchni otaczających człowieka przegród, tj. ściany, podłoga, sufit, grzejniki, okna itp. [m2],
t - temperatury ww. powierzchni w [oC].

 

Wartość temperatury, jako średniej arytmetycznej z temperatury powietrza wewnętrznego i z  temperatury tr, określa się jako temperaturę odczuwalną, która jest wyznacznikiem komfortu. Jeśli temperatura ścian obniży się o 1oC, to oznacza to obniżenie temperatury ciała odpoczywającego człowieka o 1oC i powoduje, że musimy dostarczyć dodatkowej ilości ciepła, aby utrzymać warunki komfortu.

 

źródło : "magazyn instalatora"  (www.instalator.pl) autor :Dorota Węgrzyn

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieş¹co?
© 2022 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE